Larsmo Vatten och Avlopp logo

Information till Larsmo Vatten och Avlopps vattenkunder i Furuholmen

En del av Furuholmen har fått sitt vatten från Jakobstads vattens ledningsnät. Larsmo Vatten och Avlopp Ab har en förbindelseledning till Jakobstads vattens ledningsnät som varit öppen och det har levererats samma vatten som i Jakobstad. Vattnet är gulfärgat på grund av en hög järnhalt och enligt Jakobstads vattens tidigare meddelande till konsumenter så är vattnet ofarligt och går att dricka. Larsmo Vatten och Avlopp Ab har gjort omkopplingsarbeten tidigt på måndag morgon (16.10.23) så att hela Larsmo får nu sitt vatten från vår grundvattenkälla i Kronoby. Under dagen kommer ledningar i Furuholmen att spolas för att snabba på byte av vattnet i ledningarna.