vatten kokar i kastrull

Kokuppmaning i södra delen av Larsmo!

Miljöhälsan Kallan har den 23.04.2024 kl. 17:25 som säkerhetsåtgärd beslutat att också dricksvattnet i södra delen av Larsmo kommun behöver kokas (Furuholmen och Vikarholmen). Det är en mycket liten mängd vatten som kommit in från Jakobstads vatten men för säkerhets skull så beslöts det att vattnet behöver kokas.  Förbindelseledningen mellan Jakobstad och Larsmo är stängd och ledningarna spolas kontinuerligt så att vattnet snabbt byts ut.

Vi kommer även att ta vattenprov vid Furuholmen och vi informerar genast vi får ny info.

Länk till Jakobstads Vattens information