påskharen vid kommungården

Kommungårdens öppethållningstid på skärtorsdagen

På skärtorsdag 6.4 stänger Larsmo kommunkansli kl. 15.00

Glad påsk!