Finlands och Ukrainas flaggor

Larsmo kommun flaggar som stöd för Ukraina

Fredagen den 24 februari 2023 har det gått ett år sedan Ryssland inledde sin attack mot Ukraina.

Larsmo kommun visar sitt stöd för Ukraina genom att flagga med Finlands och Ukrainas flaggor vid Kommungården på årsdagen.