Nabbskata husbild

Ledig strandtomt på Nabbskata

Larsmo kommun bjuder ut en attraktiv strandtomt för egnahemshus boende med västläge på Nabbskata detaljplan. Nabbskata befinner sig vid havet ca 3 km från närmsta lågstadieskola och ca 4 km Larsmo centrum samt 10 km från Jakobstad centrum.

Ledig strandtomt med västläge

På Nabbskata detaljplan utges en egnahemshustomt i kvarter 207 (tomt 3) med en byggrätt på 300 m². Anbudsgivaren bör noga läsa igenom vilka beteckningar och bestämmelser som gäller på detaljplanen. Anbuden inlämnas senast 15.2.2024 kl. 16:00 till avdelningen för tekniska tjänster.

Anbudsblankett med utgångspris (se Nabbskata detaljplan, karta-länken nedan) samt kartor och mera information ges av avdelningen för tekniska tjänster, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo eller kan hämtas från kommunens webbsidor www.larsmo.fi. Tomten kan bebyggas genast när bygglov erhållits.

Ytterligare information ges av markanvändningsingenjör Thomas Käldström, tfn 06 785 7224 eller 044 787 7225, thomas.kaldstrom@larsmo.fi

Nabbskata detaljplan, karta

Nabbskata detaljplan, översiktskarta