Nabbskata bostadsområde

Lediga egnahemstomter på Nabbskata detaljplan

Larsmo kommun bjuder ut tre mycket attraktiva tomter på Nabbskata detaljplan. Nabbskata befinner sig vid havet ca 3 km från närmsta lågstadieskola och ca 4 km Larsmo centrum samt 10 km från Jakobstad centrum. Det västliga läget ger en ypperlig boendemiljö för alla tre tomter.

Lediga egnahemstomter varav en strandtomt

På Nabbskata detaljplan utges 3 egnahemshustomter varav två är i kvarter 206 (tomt 1 och 2) samt en strandtomt i kvarter 207 (tomt 4) med en byggrätt på 300 m². Anbudsgivaren bör noga läsa igenom vilka beteckningar och bestämmelser som gäller på detaljplanen. Tomterna kan bebyggas genast när bygglov erhållits. Anbuden inlämnas senast 9.1.2023 till avdelningen för tekniska tjänster.

Anbudsblankett med utgångspris (se Nabbskata detaljplan, karta-länken nedan), bilder och video samt kartor och mera information kan hämtas från kommunens webbsidor www.larsmo.fi. Ytterligare information ges av markanvändningsingenjör Thomas Käldström, tfn 06 785 7224 eller 044 787 7225, thomas.kaldstrom@larsmo.fi

Anbudsblankett

Uppgifter om tomterna

Nabbskata detaljplan, karta

Nabbskata detaljplan, översiktskarta