Miljöhälsan Kallan

Miljöhälsan Kallans kundenkät 2023

Miljöhälsan Kallan utför en kundenkät som riktar sig till alla invånare i Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby och Larsmo. 

Hjälp oss att utveckla våra sätt att arbeta och vår verksamhet genom att svara på frågorna i enkäten. Svarstiden är 1.7-31.8.2023. 

Gå in på enkäten här: https://link.webropolsurveys.com/S/8F83A27092AFB34E  (Miljöhälsan Kallans kundenkät) 

Mera information om Kallans verksamhet finns på Pedersöre kommuns webbplats www.pedersore.fi, sidan Miljöhälsa och djur.