Larsmo kommuntidning 2 2024 pärmbild

Nytt nummer av Larsmo kommuntidning

Ett nytt nummer av Larsmo kommuntidning med planläggningsbilaga har publicerats och utdelning av tidningen till alla larsmohushåll pågår som bäst.
Du kan också läsa tidningen digitalt på kommunens webbsida.

Trevliga lässtunder!