presidentval sö 28.1.2024

Presidentval 2024 – röstning på valdagen söndag 28.1

På valdagen kan du rösta i din egen vallokal som står på anmälan om rösträtt du får på posten. Om du har aktiverat Suomi.fi-meddelanden får du kortet elektroniskt till Suomi.fi-meddelanden. Din vallokal på valdagen avgörs enligt var du bor den 8 december 2023.

Valförrättningen inleds kl. 9.00 och avslutas kl. 20.00 på valdagen.

Röstningsområden och röstningsställen i Larsmo är följande:

RöstningsområdeRöstningsställe
001 RisöRisö skola, Storströmsgränden 28
002 HolmBiblioteket i Holm, Videvägen 2
003 EugmoNäs skola, Näsvägen 19
004 BosundBosund skola, Skolvägen 13

Mer information om presidentval hittas på justitieministeriets valsidor om presidentval.

Allmän information om val och röstning hittas på justitieministeriets valsidor.

Vid frågor kontakta centralvalnämndens sekreterare Johanna Holmbäck, tel. 044 78 7 7211