presidentval valdag söndag 11.2.2024

Presidentval, omgång 2 – röstning på valdagen söndag 11.2.2024

På valdagen kan du rösta i den vallokal som står på anmälan om rösträtt du får på posten. Om du har aktiverat Suomi.fi-meddelanden får du kortet elektroniskt till Suomi.fi-meddelanden. Din vallokal på valdagen avgörs enligt var du bor den 8 december 2023. Valförrättningen inleds kl. 9.00 och avslutas kl. 20.00 på valdagen. Ha med dig ett identitetsbevis, exempelvis ett id-kort, pass, körkort eller annan motsvarande handling som är försedd med foto.

Röstningsområden och röstningsställen i Larsmo är följande:

001 Risö: Risö skola, Storströmsgränden 28

002 Holm: Biblioteket i Holm, Videvägen 2

003 Eugmo: Näs skola, Näsvägen 19

004 Bosund: Bosund skola, Skolvägen 13

Mer information om presidentval hittas på justitieministeriets valsidor om presidentval. Vid frågor kontakta centralvalnämndens sekreterare Johanna Holmbäck, tel. 044 787 7211