En person på bodystep

Vi vill ha feedback gällande projektet Vi sänker tröskeln

Du som har deltagit i verksamhet inom ramen för motionsrådgivningsprojektet Vi sänker tröskeln får väldigt gärna svara på en kort enkät här nedan gällande verksamheten. Tack för att du tar dig tid att svara på enkäten!

Feedback motionsrådgivningsprojektet Vi sänker tröskeln

Du som har deltagit i någon verksamhet som ordnats via motionskoordineringsprojektet Vi sänker tröskeln får gärna ge feedback gällande verksamheten. Din åsikt är oerhört viktig för oss då vi dels ska utveckla verksamheten och dels för rapporteringen av projektet. Vi stänger formuläret torsdagen den 22 februari. Ta kontakt vid frågor: Caroline Smedberg, caroline.smedberg@larsmo.fi

Kön(Obligatoriskt)
Ålder(Obligatoriskt)
Vilken typ av verksamhet inom ramen för projektet har du deltagit i?(Obligatoriskt)
Hur ofta har du tagit del av verksamheten?(Obligatoriskt)
Om du måste välja, vilken verksamhet är viktigast för kommunen att satsa på?(Obligatoriskt)
Vilket skolvitsord skulle du ge verksamheten du deltagit i?(Obligatoriskt)