två händer håller sprakstickor

Användningen av fyrverkerier i samband med villaavslutningen och Veneziaden 26.8.2023

Räddningsdirektören beslutar att på Österbottens räddningsverks område tillåta användning av fyrverkeripjäser utan skild anmälan under tiden 26.8.2023 kl. 18.00-24.00 under följande förutsättningar:

  • Under den tid för vilken Meteorologiska institutet har utfärdat varning för terrängbrand är användningen av fyrverkeripjäser förbjuden.
  • Fyrverkeripjäser får inte användas på förbudsområden, i centrum av tätorter, bostadsområden och inte heller i närheten av byggnader.

En kungörelse om användningen av fyrverkeripjäser och anmälningsförfarandet publiceras i områdets officiella tidningar och delas åt försäljningspunkterna innan försäljningen inleds.