karta över campingområde i larsmo

Arrendetomt för campingverksamhet (RL)

Larsmo kommun bjuder ut en arrendetomt för campingverksamhet på Storströmmen detaljplan (kvarter 8 tomt 1) på ca 16850 m².

Arrendetagaren bör förbinda sig att bygga minst fyra nya uthyrningsbara stugor och erbjuda minst 30 campingplatser under 2023. Skisser på situationsplan, bottenplan samt fasader och beskrivning av tänkt verksamhet bifogas till ansökan.

Karta över området