Nyheter

Strandgeneralplan 2023

Kommunfullmäktige har den 28.3.2022 § 20 godkänt principerna för kommande revidering av…

Nyheter

Planläggning

En revidering av Bosund industriområde samt Kvarnbacken detaljplan är under planering. Ett…

Nyheter

Planläggning

Kommunfullmäktige godkände den 13.3.2023 följande planer: – § 15, revidering av Vikarholmen…

Nyheter

Planläggningsöversikt

Planläggningsöversikten för Larsmo kommun framläggs till påseende under tiden 15.2-23.3.2023. Eventuella anmärkningar…