Dags att ansöka om bidrag för kultur- och fritidsverksamhet

Kulturverksamhet

Verksamhetsbidrag kan sökas av i kommunen verksamma kultur- och hembygdsföreningar samt privatpersoner som utövar kulturverksamhet i någon form.

Fritidsverksamhet

Verksamhetsbidrag kan sökas av i kommunen verksamma ungdoms- och idrottsföreningar för regelbunden lokalt i Larsmo utförd verksamhet riktad till barn och ungdomar. Köptjänster för friskvårds- och drogförebyggande arbete kan ansökas under hela året. Beviljade bidrag utbetalas i två rater vanligtvis inom maj och augusti.

Sektionen för välfärdstjänster  beviljar föreningar som utför ungdomsarbete och idrottsarbete prövningsbaserat verksamhetsunderstöd på basis av verksamheten föregående år. Vid beviljade understöd beaktas i första hand den regelbundna och ledarledda verksamheten i föreningen riktad till unga under 18 år.

Bidragen gällande kultur- och fritidsverksamhet har ansökningstiden 28.1-25.2.2024. I år lämnas ansökan in via formulär på vår webbsida. Till ansökan bifogas verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för föregående år samt verksamhetsplan och budget för vilket understödet söks. 

Här hittar du mer direktiv samt ansökningsformulären.