Fyr på holme omgiven av vatten

Enkät om havsbaserad vindkraft

Miljöministeriet utreder den havsbaserade vindkraftens nuläge och utveckling i Finlands havsområden. Som en del av undersökningen kommer de sociala och kulturella konsekvenserna av havsbaserad vindkraft på kust- och skärgårdssamhällen i Finland att bedömas. Som konsekvenser definieras vindkraftsverksprojektens förändringar i människornas levnadsförhållanden, trivsel, utnyttjande av livsmiljön och livsstil.

Enkäten utreder hur kust- och skärgårdssamhällen förhåller sig till planerade havsbaserade vindkraftsprojekt och hur projekten kommer att påverka lokalbefolkningens levnadsförhållanden och liv i framtiden. Enkäten riktar sig särskilt till kust- och skärgårdsbor, semesterfirare, folk som använder området för rekreation och näringsidkare. Enkäten besvaras anonymt.

Resultaten kommer att användas i den uppdaterade havsplanen (mer information: https://www.merialuesuunnittelu.fi/sv/). Syftet med havsplanen är att främja hållbar utveckling och de olika användningsområdens tillväxt i Finlands havsområden, hållbar användning av naturresurser och bevarande av en god havsmiljö i framtiden.

Genom att besvara denna enkät bidrar ni med värdefulla insikter från lokalbefolkningen som stöder havsplanen. Svara senast den 20.12.2023.

Länk till enkäten: https://link.webropol.com/s/merituulivindkraft2023