Vaalit val logo

Europaparlamentsvalet 2024 – information till väljaren

I Finland ordnas nästa EU-val i juni 2024. Genom att rösta påverkar du vem som representerar Finland i Europaparlamentet under de följande fem åren. EU-valet förrättas samtidigt i alla EU:s medlemsländer. 

Till Europaparlamentet väljs 720 ledamöter, som företräder EU-medborgarna på unionsnivå. Från Finland väljs 15 ledamöter in i parlamentet.

EU-valet får du rösta på vem som helst av kandidaterna, eftersom kandidaterna i Finland är kandidater i hela landet.

Tidtabell

Valdag söndagen den 9 juni 2024
Förhandsröstning i Finland den 29 maj–4 juni 2024
Förhandsröstning utomlands den 29 maj–1 juni 2024

Förhandsröstning i Larsmo

Röstberättigade kan förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe som helst. I Larsmo finns förhandsröstningsstället vid Larsmo kommungård, på adressen Norra Larsmovägen 30, Larsmo.

Öppethållning:
Måndag-fredag 9.00-17.00
Lördag-söndag 10.00-14.00

Ta med dig pass eller officiellt identitetskort när du besöker röstningsstället. Du behöver inte ta med anmälan om rösträtt som du fått per post.

Hemmaröstning

Om du har hög ålder, är rörelsehindrad eller har en bestående sjukdom och inte kan ta dig till röstningsstället, kan du be om stöd för att rösta hemma. Kontakta centralvalnämnden i din kommun senast tisdagen den 28 maj 2024 kl. 16.

Röstning på anstalt

Röstning på anstalt ordnas på Sandlundens servicecenter onsdagen 29.5.2024 kl. 13.30.

Röstning på valdagen

På valdagen kan du rösta i din egen vallokal som står på meddelandet om rösträtt du får på posten. Om du har aktiverat Suomi.fi-meddelanden får du kortet elektroniskt till Suomi.fi-meddelanden. Din vallokal på valdagen avgörs enligt var du bor den 19.4.2024.

Valförrättningen inleds kl. 9.00 och avslutas kl. 20.00 på valdagen.

Röstningsområden och röstningsställen i Larsmo är följande:

RöstningsområdeRöstningsställe
001 RisöRisö skola, Storströmsgränden 28
002 HolmKommungården, Norra Larsmovägen 30
003 EugmoNäs skola, Näsvägen 19
004 BosundBosund skola, Skolvägen 13

Kungörelse om Europaparlamentsval 2024

Mer information om presidentval hittas på justitieministeriets valsidor om EU-val.

Allmän information om val och röstning hittas på justitieministeriets valsidor.

På frågor om valet svarar också centralvalnämndens sekreterare:

Johanna Holmbäck

Förvaltningschef

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

johanna.holmback@larsmo.fi

044 78 7 7211

06 785 7211