asfaltväg genom skog

Information om grundförbättring av enskilda vägar

Statsrådet har utfärdat en förordning om en temporär ändring av förordningen om enskilda vägar för åren 2023–2025. Under dessa tre år kan väglag få statsunderstöd bland annat för att förbättra enskilda vägar med en större understödsprocent än för närvarande.
Statsunderstödet för sedvanliga vägförbättringsprojekt maximibelopp stiger från 50 % -70 % av de godkända förbättringskostnaderna under den här tiden.
Väglagen kan ansöka om statsunderstöden hos NTM-centralen. På anhängiga understödsansökningar som inkommit 2022 och i fråga om vilka projektets arbete ännu inte har inletts tillämpas den nya förordningen.

Ansökningshandlingar finns under adressen https://www.ely-keskus.fi/sv/liikenne