Larsmo kommungårds ingång

Kommungårdens nya utrymmen tas ibruk

Äntligen kan vi meddela att tillbyggnadsarbetena vid Larsmo kommungård börjar vara klara!

Kommungårdens nya del tas i bruk från och med onsdag 17 januari, vilket innebär en del praktiska förändringar. Infart till kommungårdens parkeringsområde sker i fortsättningen via Cronhjelmsgränden (infarten till Bella Boats). Samtidigt tar vi i bruk den nya huvudingången.

Vi kan se fram emot en officiell invigning och öppet hus vid nya kommungården. Om tidpunkten för detta meddelas senare.