Larsmo kommuntidning 2. 2022 ute nu

Ett nytt nummer av Larsmo kommuntidning har publicerats och utdelning av tidningen till alla larsmohushåll pågår som bäst.

Trevliga lässtunder!

Länk till kommuntidningen