Larsmo kommuntidning 2/2022 pärm

Larsmo kommuntidning 2. 2022 ute nu

Ett nytt nummer av Larsmo kommuntidning har publicerats och utdelning av tidningen till alla larsmohushåll pågår som bäst.

Trevliga lässtunder!

Länk till kommuntidningen