larsmo logo

Larsmos kommun lanserar nytt grafiskt uttryck och ny webbsida 1.2.2023

En ny logotyp har tagits fram. Logon är till utformningen minimalistisk och modern, samtidigt som motivet är tidlöst. Logon avspeglar flera av kommunens värderingar och framhäver faktorer som bidrar till välmåendet och livskraften i kommunen, bl.a. skärgården med havet och friheten, fritidsaktiviteterna och naturupplevelserna. Logon är också ett uttryck för de starka båtbyggartraditionerna som präglat kommunens näringsliv. Inspirationen från skötbåten i kommunvapnet är uppenbar och andas trygghet.

Kommunens visuella identitet har förnyats med en uppdaterad färgpalett och nya grafiska element. Typografin har också förnyats och i kommunens sociala medier och i annonser kommer ett nytt och modernt formspråk att synas.  Kommunens slogan ”365 öar livskraft” är stadigt förankrad och förblir oförändrad, men får ett moderniserat utseende som bättre passar ihop med det nya visuella uttrycket.

Kommunen lanserar samtidigt en ny webbplats, som helt enkelt är snyggare och bättre! Webbplatsen är byggd utgående från invånarens behov. Gällande tillgänglighetskrav har beaktats och sidstrukturen är omarbetad för att göra helheten mera användarvänlig. Sidan ska nu vara tydligare, rakare och fungera som en bättre informationskanal. Stor vikt har fästs vid en bra sökfunktion och en fungerande helhet också vid mobilanvändning.

Arbetet med webbplatsen fortsätter efter att sidorna publicerats, och sidorna kompletteras och uppdateras kontinuerligt. Också arbetet med att ersätta den gamla logon med den nya tar tid. Under våren/sommaren kommer den nya logon att dyka upp på bl.a.  busskurer och bilar lite vartefter.

Arbetet med att ta fram en ny grafiska profil inleddes i maj och utmynnar nu i lansering. Wikström Media har producerat den visuella identiteten och såväl förtroendevalda som tjänstemän har involverats i processen.  Webbplatsen är uppbyggd i samarbete med Webaula Oy. 

larsmo slogan 365 öar livskraft