luodon logo

Lediga bostadstomter i Bosund

På Bosund detaljplan utges 11 egnahemshustomter i kvarter 160 (tomt nr 1-8), 163 (1) och 176 (3-4). Anbudsgivaren bör noga läsa igenom vilka beteckningar och bestämmelser som gäller på detaljplanen.