Motorbåt i vatten

Miljöministeriet utreder antalet övergivna och kasserade båtar och avfallshanteringen av dem – besvara projektets enkät

Svara och påverka utvecklingen av båtavfallshanteringen så kan du samtidigt vinna en uppblåsbar väst! https://sv.surveymonkey.com/r/Undersoekning

Enkäten kan besvaras fram till den 20.8.2023

Miljöministeriet utreder genom enkätundersökningar antalet övergivna och kasserade glasfiberbåtar i Östersjöns kustkommuner. I projektet utreds dessutom alternativ för insamlingen och avfallsbehandlingen av dessa båtar. Därtill diskuteras styrmedel för att få övergivna båtar att omfattas av avfallshanteringen. Läs mer: https://ym.fi/-/hylattyjen-ja-kaytosta-poistettujen-veneiden-maaraa-ja-jatehuoltoa-selvitetaan-vastaa-kyselyyn?languageId=sv_SE