luodon logo

Planläggning

En revidering av Bosund industriområde samt Kvarnbacken detaljplan är under planering.
Ett PDB och utkast läggs till påseende under tiden 29.3-2.5.2023 på kommunens webbsida samt på kommunkansliet.

Eventuella anmärkningar riktas till: Planläggningssektionen, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo.