Vallogo

Presidentvalet 2024 – information om hemmaröstning

Den vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe i hemlandet eller röstningsstället på valdagen kan rösta hemma. I detta fall kommer en valförrättare som utsetts av den kommunala centralvalnämnden på en viss överenskommen tidpunkt hem till honom eller henne och tar emot röstningen.

En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen.

Anmälningar till hemmaröstning för presidentvalets första omgång kan göras senast tisdag 16.1.2024 före kl. 16.00. Anmälan gäller då också för den ev. andra omgången. Man kan också begära hemmaröstning enbart för den ev. andra omgången senast tisdag 30 januari 2024 kl. 16.00. Anmälan görs skriftligen till centralvalnämnden i Larsmo, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo, per telefon 044-7877 211 eller via e-post johanna.holmback@larsmo.fi