Vaalit val logo

Presidentvalet 2024 – information till väljaren

Presidentval förrättas vart sjätte år. Om en kandidat får mer än hälften av de avgivna (dvs. giltiga) rösterna blir han eller hon vald till president. Om ingen av kandidaterna fått mer än hälften av de avgivna rösterna, förrättas ett nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster den andra söndagen efter valet. Till president väljs då den kandidat som fått flest röster i det andra valet.

Vid presidentval är kandidaterna kandidater i hela landet och väljarna kan rösta på vilken som helst kandidat. Rösterna räknas först valkretsvis och därefter räkans rösterna som avgetts i de enskilda valkretsarna ihop för att fastställa resultatet i hela landet.

Tidtabell

Presidentvalets första omgång

Valdagen är söndagen den 28 januari 2024.
Förhandsröstning i Finland pågår den 17 – 23 januari 2024.
Förhandsröstning utomlands pågår den 17-20 januari 2024.

Presidentvalets eventuella andra omgång

Valdagen är söndagen den 11 februari 2024.
Förhandsröstning i Finland pågår den 31 januari – 6 februari 2024.
Förhandsröstning utomlands pågår den 31 januari -3 februari 2024.

Förhandsröstning i Larsmo

Röstberättigade kan förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe som helst. I Larsmo finns förhandsröstningsstället i biblioteket i Holm (konferensutrymmet), på adressen Videvägen 2, Larsmo.

Öppethållning:
Måndag-fredag 9.00-17.00
Lördag-söndag 10.00-14.00

Ta med dig pass eller officiellt identitetskort när du besöker röstningsstället. Du behöver inte ta med anmälan om rösträtt som du fått per post.

Hemmaröstning

Om du har hög ålder, är rörelsehindrad eller har en bestående sjukdom och inte kan ta dig till röstningsstället, kan du be om stöd för att rösta hemma. Kontakta centralvalnämnden i din kommun senast tisdagen den 16 januari 2024 kl. 16 och vid en eventuell andra omgång senast tisdagen den 30 januari 2024 (om detta inte gjorts vid den första omgången) före kl. 16.00.

Röstning på anstalt

Röstning på anstalt ordnas på Sandlundens servicecenter onsdagen 17.1.2024 kl. 14 och vid en eventuell andra omgång torsdagen den 1.2.2024 kl. 14.

Röstning på valdagen

På valdagen kan du rösta i din egen vallokal som står på anmälan om rösträtt du får på posten. Om du har aktiverat Suomi.fi-meddelanden får du kortet elektroniskt till Suomi.fi-meddelanden. Din vallokal på valdagen avgörs enligt var du bor den 8 december 2023.

Valförrättningen inleds kl. 9.00 och avslutas kl. 20.00 på valdagen.

Röstningsområden och röstningsställen i Larsmo är följande:

RöstningsområdeRöstningsställe
001 RisöRisö skola, Storströmsgränden 28
002 HolmBiblioteket i Holm, Videvägen 2
003 EugmoNäs skola, Näsvägen 19
004 BosundBosund skola, Skolvägen 13

Kungörelse om presidentval 2024

Mer information om presidentval hittas på justitieministeriets valsidor om presidentval.

Allmän information om val och röstning hittas på justitieministeriets valsidor.

Vid frågor kontakta centralvalnämndens sekreterare:

Johanna Holmbäck

Förvaltningschef

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

johanna.holmback@larsmo.fi

044 78 7 7211

06 785 7211