sopning av vägdamm

Sopningen av kommunens vägar är i full gång

Sopningen kommunens vägar och fastigheter startar idag.

Detta kan tillfälligt försämra luftkvaliteten. Kommunen använder sig av aggregat med bevattningssystem för att minimera spridningen av damm.