Österbottens landskapsplan 2050

Tvåspråkiga infomöten om landskapsplanen 2050 i maj

I maj ordnas tre tvåspråkiga informationsmöten för allmänheten i Teams.

”Presentation av utkastet till Österbottens landskapsplan 2050”
Onsdagen den 10 maj kl. 18-20

Fråga planläggarna 1. Tema: Regionstruktur, trafiksystem, stenmaterialförsörjning mm
Tisdagen den 23 maj kl. 18

Fråga planläggarna 2. Tema: Energiförsörjning (vindkraft, solenergi, kraftöverföring mm)
Torsdagen den 25 maj kl. 18

Länkar till alla tre möten publiceras på Österbottens förbunds webbsida samma dag de hålls. Mötet den 10 maj bandas in och går att se via en länk på webbsidan 13-26.5.

Läs mer och bekanta dig med planutkastets interaktiva karttjänst.