vattenglas fylls med vatten från gran

Uppmaning att koka vatten har upphört!

Vattenproven som togs i Furuholmen den 24 april 2024 visar att det inte finns bakterier i dricksvattnet. Det betyder att man inte behöver koka vattnet mera och det är tryggt att använda. 

MYNDIGHETSMEDDELANDE FRÅN MILJÖHÄLSAN KALLAN 26.4.2024 kl. 30.30

Jakobstads Vattens hushållsvatten behöver INTE längre kokas

Uppmaningen som utfärdades 23.4.2024, om att koka Jakobstads Vattens mat- och dricksvatten, är inte längre i kraft.

I provet som togs onsdagen 24.4.2024 har inga enterokocker kunnat påvisas.

För tillfället är klorhalten i hushållsvattnet på en högre nivå än vanligt och det förekommer en starkare lukt av klor. Klor dödar skadliga mikrober. Kloret i vattnet orsakar inte sanitära olägenheter, det tryggar hushållsvattnets mikrobiologiska kvalitet. Se mera information och vanliga frågor och svar gällande hushållsvatten på Miljöhälsan Kallans hemsida (hushållsvatten).

Information:
https://www.jakobstadsvatten.fi
https://www.pedersore.fi/sv/miljoehaelsa-och-djur/haelsoskydd/hushallsvatten/