Barn på rad längs med stig i skog

Ansökningar för hösten 2023 – Gemensam ansökningstid 6-12.3.2023

Nu är det dags att söka plats inom småbarnspedagogiken, kompletterande småbarnspedagogik före och efter förskolan samt skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet årskurs 1-2.

Nytt för i år är att för barn som redan har en plats vid ett daghem behöver inte platsen sökas på nytt. Önskar man att barnet byter daghem behöver en ny ansökan lämnas in.

Ansökan om plats för nya barn och önskan om att byta plats görs via https://larsmo.fi/barn-unga-och-utbildning/smabarnspedogogik/ansokan-om-plats/

Ansökan om plats för barn, som börjar förskolan och behöver kompletterande småbarnspedagogik före och/eller efter förskolan, görs via https://larsmo.fi/barn-unga-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/forskola/kompletterande-smabarnspedagogik-verksamhet-fore-och-efter-forskolan/ansokan/

Ansökan för skolelever i årskurs 1-2, som är i behov av morgon- och/eller eftermiddagsverksamhet före/efter skolan, görs via https://larsmo.fi/barn-unga-och-utbildning/grundlaggande-utbildning/morgon-och-eftermiddagsvard/ansokan/

Har ni frågor om ansökningar och avgifter ta kontakt med:

Annette Mäenpää

Servicehandledare

Familjedagvård, ansökningar, placeringar och avgifter, Kommunkansliet, Servicehandledare

annette.maenpaa@larsmo.fi

044 72 17 610