Kompletterande småbarnspedagogik, verksamhet före och efter förskolan (ansökan, ändring och uppsägning)

Färgpennor

Avdelningen för barnpedagogik ordnar kompletterande småbarnspedagogik för 6-åringar före och/eller efter förskolan.

Verksamheten inleds första skoldagen, 13.8.2024 och pågår vardagar från kl. 6:30-16:30.

Verksamheten ordnas i förskolornas utrymmen; Bosund, Näs, Holm och Risö och inleds första skoldagen. Se skolornas arbetsdagar för mera info om tiderna. Verksamheten pågår vardagar från kl. 6.30 – 16.30.

Ansökan sker elektroniskt:

Vid ansökan identifierar ni er med bankkoder och ifall ni använder er av Suomi.fi-tjänsten får ni beslut gällande barnets plats och avgift till ert Suomi.fi-konto. Godkännande av den beviljade platsen görs också elektroniskt:

Om behovet upphör under verksamhetsåret behöver platsen sägas upp, även det görs elektroniskt:

Frågor rörande förskolebarnens kompletterande småbarnspedagogik före och/eller efter förskolan riktas till förman Monica Sandberg.

Bosund kompletterande småbarnspedagogik före/efter förskolan

Kompletterande småbarnspedagogik

044 72 17 666

Holm kompletterande småbarnspedagogik före/efter förskolan

Kompletterande småbarnspedagogik

044 72 17 664

Näs kompletterande småbarnspedagogik före/efter förskolan

Kompletterande småbarnspedagogik

044 72 17 665

Risö kompletterande småbarnspedagogik före/efter förskolan

Kompletterande småbarnspedagogik

044 72 17 663

Lisa Hellström

Förman för den kompletterande småbarnspedagogiken före/efter förskolan, enhetsledare daghemmet Lilla Anna

Enhetsförman, Förskolor, Grundläggande utbildning, Kompletterande småbarnspedagogik, Sektorn för barnpedagogik

044 78 77 434