Ansökan, ändring och uppsägning av plats

Barn och vuxen vid datorskärm

Verksamhetsåret inom småbarnspedagogiken 2023-24 inleds onsdag 2.8.2023.

För alla barn som behöver plats i Larsmo kommun hösten 2023 behöver göras en ansökan.

Ansökan kan lämnas in under hela året men bör inlämnas fyra månader innan behovet uppstår, eller om det är svårt att förutse behovet, åtminstone två veckor innan barnet behöver plats.

Ansökan görs elektroniskt via dessa länkar:

Vid ansökan identifierar ni er med bankkoder (Suomi.fi). Om ni använder er av Suomi.fi-tjänsten kommer beslutet om barnets plats och avgift till ert Suomi.fi konto.

Beslut om beviljad plats fås i Suomi.fi tjänsten ifall du har godkänt mottagandet av elektroniska meddelanden i tjänsten. Godkännandet av den beviljade platsen görs elektroniskt.

Om du inte godkänt elektronisk myndighetskommunikation får du beslutet per brev inom 2-14 dagar efter att beslutet skickats.

Om behovet upphör under verksamhetsåret behöver platsen sägas upp, även det görs elektroniskt.

Servicehandledning och frågor om avgifter, placeringar m.m. riktas till enhetsledaren för barnpedagogik Annette Mäenpää.

Annette Mäenpää

Servicehandledare

Familjedagvård, ansökningar, placeringar och avgifter, Kommunkansliet, Servicehandledare

annette.maenpaa@larsmo.fi

044 72 17 610