luodon logo

Planläggningsöversikt

Planläggningsöversikten för Larsmo kommun framläggs till påseende under tiden 15.2-23.3.2023. Eventuella anmärkningar bör inlämnas till planläggningssektionen under påseendetiden.

Anmärkningar skickas till registraturen@larsmo.fi eller per post till
Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo märk kuvertet med ”Planläggning”