Anmälan till förskola, kompletterande småbarnspedagogik, den grundläggande utbildningen och skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet läsåret 2023-2024

Anmälan till förskola för barn födda 2017:

Info angående anmälan skickas till hemmen per post vecka 9. Anmälan till förskolan görs senast 12.3.203.

Anmälan till grundskola för barn födda 2016 (samt barn födda 2015 som tidigare fått uppskov) görs via Wilma, info skickas via Wilma.

Information om den kompletterande småbarnspedagogiken och morgon- och eftermiddagsverksamhet hittas här: