Morgon- och eftermiddagsverksamhet åk 1-2

Cyklar i ställning på skolgård

Avdelningen för barnpedagogik ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn i åk 1-2 samt elever i specialundervisning.

Syftet med verksamheten är att ge barnen möjlighet att under övervakning delta i en trygg, stimulerande och mångsidig verksamhet före och efter skoldagen. 

Verksamheten inleds första skoldagen, 13.8.2024 –
Verksamheten pågår vardagar från kl. 06.30 – 16.30.

Morgon- och eftermiddagsverksamhetens tider bokas i Päikky.

Tanja Brännbacka

Förman för skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet och parkverksamhet

Parkverksamhet, Sektorn för barnpedagogik, Skolmorris och eftis

tanja.brannbacka@larsmo.fi

044 72 17 661

Näs skoleftis för barn åk 1-2

Skolmorris och eftis

044 72 17 665

Risö skoleftis åk 1-2

Skolmorris och eftis

044 72 17 632

Bosund skoleftis åk 1-2

Skolmorris och eftis

044 72 17 633

Holm skoleftis åk 1-2

Skolmorris och eftis

044 72 17 631