Sektionen för koncernstyrning

Koncernledningen utgörs av kommunstyrelse, sektionen för koncernstyrning och kommundirektören.

Läs mer om sektionen för koncernstyrnings sammansättning under Styrelsen och dess sektioner