Sektionen för koncernstyrning

Koncernledningen utgörs av kommunstyrelse, sektionen för koncernstyrning och kommundirektören.

Läs mer om sektionen för koncernstyrnings sammansättning under Styrelsen och dess sektioner

Yvonne Thodin

Ekonomichef

Ekonomiförvaltning, Kommunkansliet

yvonne.thodin@larsmo.fi

044 78 77 201