Kommunens ledning

Kommunens ledningsgrupp består av verksamhetssektorernas ledande tjänsteinnehavare.

Ledningsgruppen uppgift är att
• Koordinera och planera verksamheten
• Kontinuerligt utvärdera verksamheten och måluppfyllelsen
• Bereda frågor som berör utvecklande av både förvaltning och service
• Biträda kommundirektören i beredningen av kommunstyrelsens ärenden
• Följa upp personalpolitiken och ta initiativ

Gruppen möts regelbundet och leds av av kommundirektören.

Ledninggruppens sammansättning

  • Gun Kapténs, kommundirektör
  • Johanna Holmbäck, förvaltningschef
  • Maria Palm, ekonomipersonalchef
  • Annette Kortell-Svenfors, personalchef
  • Malin Stenman, chef för fostran och utbildning
  • Caroline Smedberg, chef för välfärdstjänster
  • Mattias Thors, chef för tekniska tjänster
  • Kim Thylin, koncernchef

Gun Kapténs

Kommundirektör

Allmän förvaltning, Kommunkansliet, Rönnliden Invest Ab

gun.kaptens@larsmo.fi

044 03 65123

06 785 7200

Johanna Holmbäck

Förvaltningschef

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

johanna.holmback@larsmo.fi

044 78 7 7211

06 785 7211

Maria Palm

Ekonomichef

Ekonomiförvaltning, Kommunkansliet

maria.palm@larsmo.fi

044 78 77 201

Annette Kortell-Svenfors

Personalchef

Kommunkansliet, Personalförvaltning

annette.kortell-svenfors@larsmo.fi

06 785 7212

Malin Stenman

Chef för fostran och utbildning

Grundläggande utbildning, Kommunkansliet

malin.stenman@larsmo.fi

044 78 77 400

Caroline Smedberg

Chef för välfärdstjänster

Kommunkansliet, Välfärdstjänster

caroline.smedberg@larsmo.fi

044 78 77 230

06 785 7230

Mattias Thors

Chef för tekniska tjänster

Kommunkansliet, Sektorn för tekniska tjänster

mattias.thors@larsmo.fi

044 78 7 7220

06 785 7220

Kim Thylin

Koncernchef

Fastighets Ab Centrumhuset Kiinteistö Oy, Fastighets Ab Larsmo bostäder, Kommunkansliet, Kommunkoncernen, Larsmo Vatten och Avlopp Ab

kim.thylin@larsmo.fi

044 78 77209