Styrelsen och dess sektioner

Tomt styrelserum med bord och stolar

Styrelsemöten

Kommunstyrelsens möten hålls i regel varannan måndag, den andra och fjärde måndagen i månaden.

Preliminär mötestidtabell för kommunstyrelsen under hösten 2024:

Datum
26.8.2024
16.9.2024
7.10.2024
28-29.10.2024 (budgetmöte)
18.11.2024
16.12.2024

Kommunstyrelsens sammansättning

I Larsmo finns tre politiska partier representerade i styrelsen:

  • Kristdemokraterna KD, 5 platser
  • Svenska Folkpartiet SFP, 3 platser
  • Socialdemokratiska partier SDP, 1 platser


Kommunstyrelsen är dessutom indelad i fem sektioner; planläggningssektionen, personalsektionen, sektionen för kost- och städservice, sektionen för koncernstyrning samt sektionen för välfärdstjänster.

Kommunstyrelsens möten hålls i regel den andra och fjärde måndagen i månaden. Föredragningslistorna publiceras på förhand på webbplatsen.

Kommunstyrelsen 2023-2025

Föredragande: Kommundirektören

KD

MedlemErsättare
Robin Sundelin, ordf.Ben Enkvist
Sebastian LassilaMartin Pettersson
Ann-Sofie GrankullaIna Byggmästar
Bertil GrankullaJonas Björkström
Ingegerd EnqvistBernice Törnqvist

SFP

MedlemErsättare
Anna Björkskog, 1:a v.ordf.Jessica Påvall
Karita Nynäs, 2:a v.ordf.Ida Boberg
Jan-Ole HaglundCarl-Wilhelm Stenman

SDP

MedlemErsättare
Pia KotanenAndreas Kronqvist

Sektionernas sammansättning 2023-2025

Planläggningssektionen

Föredragande: Kommundirektören

OrdinarieErsättare
Karita Nynäs, ordf.Ida Boberg
Ann-Sofie Grankulla, v.ordf.Bernice Törnqvist
Ben EnkvistBertil Grankulla
Jonas BjörkströmSebastian Lassila
Carl-Wilhelm StenmanAndreas Kronqvist

Personalsektionen

Föredragande: Personalchefen

OrdinarieErsättare
Anna Björkskog, ordf.Ida Boberg
Pia Kotanen, v.ordf.Jessica Påvall
Ingegerd EnqvistBernice Törnqvist
Sebastian LassilaBen Enkvist
Jan-Ole HaglundCarl-Wilhelm Stenman

Sektionen för kost- och städservice

Föredragande: Personalchefen

OrdinarieErsättare
Sebastian Lassila, ordf.Jonas Björkström
Carl-Wilhelm Stenman, v.ordf.Jessica Påvall
Ina ByggmästarAnn-Sofie Grankulla

Sektionen för koncernstyrning

Föredragande: Kommundirektören

OrdinarieErsättare
Robin Sundelin, ordf.Ben Enkvist
Karita Nynäs, viceordf.Anna Björkskog
Bernice TörnqvistAnn-Sofie Grankulla
Bertil GrankullaSebastian Lassila
Pia KotanenAndreas Kronqvist

Sektionen för välfärdstjänster

Föredragande: Chefen för välfärdstjänster

OrdinarieErsättare
Ina Byggmästar, ordf.Ingegerd Enqvist
Anna Björkskog, viceordf.Lena-Maria Lind
Jonas BjörkströmBen Enkvist
Ida BobergJessica Påvall
Leif SvenfeltMats-Helge Sundqvist

Gun Kapténs

Kommundirektör

Allmän förvaltning, Kommunkansliet, Rönnliden Invest Ab

gun.kaptens@larsmo.fi

044 03 65123

06 785 7200

Johanna Holmbäck

Förvaltningschef

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

johanna.holmback@larsmo.fi

044 78 7 7211

06 785 7211