Styrelsen och dess sektioner

Tomt styrelserum med bord och stolar

Styrelsemöten

Kommunstyrelsens möten hålls i regel varannan måndag, den andra och fjärde måndagen i månaden.

Preliminär mötestidtabell för kommunstyrelsen under våren 2023:

Datum
16.1.2023
30.1.2023
13.2.2023
27.2.2023
13.3.2023
27.3.2023
17.4.2023
8.5.2023
29.5.2023
12.6.2023
26.6.2023

Kommunstyrelsens sammansättning

I Larsmo finns tre politiska partier representerade i styrelsen:

  • Kristdemokraterna KD, 5 platser
  • Svenska Folkpartiet SFP, 3 platser
  • Socialdemokratiska partier SDP, 1 platser


Kommunstyrelsen är dessutom indelad i fem sektioner; planläggningssektionen, personalsektionen, sektionen för kost- och städservice, sektionen för koncernstyrning samt sektionen för välfärdstjänster.

Kommunstyrelsens möten hålls i regel den andra och fjärde måndagen i månaden. Föredragningslistorna publiceras på förhand på webbplatsen.

Kommunstyrelsen 2021-2025

Föredragande: Kommundirektören

KD

MedlemErsättare
Robin Sundelin, ordf.Ben Enkvist
Andreas HjulforsSebastian Lassila
Ann-Sofie GrankullaIna Byggmästar
Bertil GrankullaJonas Björkström
Ingegerd EnqvistBernice Törnqvist

SFP

MedlemErsättare
Anna Björkskog, 1:a v.ordf.Jessica Påvall
Karita Nynäs, 2:a v.ordf.Ida Bobert
Jan-Ole HaglundCarl-Wilhelm Stenman

SDP

MedlemErsättare
Andreas KronqvistPia Kotanen

Sektionernas sammansättning

Planläggningssektionen 2021-2023

Föredragande: Kommundirektören

OrdinarieErsättare
Karita Nynäs, ordf.Ida Boberg
Ann-Sofie Grankulla, v.ordf.Bernice Törnqvist
Ben EnkvistBertil Grankulla
Jonas BjörkströmSebastian Lassila
Carl-Wilhelm StenmanAndreas Kronqvist

Personalsektionen

Föredragande: Personalchefen

OrdinarieErsättare
Anna Björkskog, ordf.Ida Boberg
Pia Kotanen, v.ordf.Jessica Påvall
Ingegerd EnqvistBernice Törnqvist
Sebastian LassilaBen Enkvist
Jan-Ole HaglundCarl-Wilhelm Stenman

Sektionen för kost- och städservice

Föredragande: Personalchefen

OrdinarieErsättare
Sebastian Lassila, ordf.Jonas Björkström
Carl-Wilhelm Stenman, v.ordf.Jessica Påvall
Ina ByggmästarAnn-Sofie Grankulla

Sektionen för koncernstyrning

Föredragande: Kommundirektören

OrdinarieErsättare
Robin Sundelin, ordf.Ben Enkvist
Karita Nynäs, viceordf.Anna Björkskog
Bernice TörnqvistAnn-Sofie Grankulla
Bertil GrankullaSebastian Lassila
Andreas KronqvistPia Kotanen

Sektionen för välfärdstjänster

Föredragande: Chefen för välfärdstjänster

OrdinarieErsättare
Andreas Hjulfors, ordf.Ben Enkvist
Anna Björkskog, viceordf.Elma Bajic
Ina ByggmästarIngegerd Enqvist
Ida BobergJessica Påvall
Leif SvenfeltMats-Helge Sundqvist

Gun Kapténs

Kommundirektör

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

gun.kaptens@larsmo.fi

044 03 65123

06 785 7200

Johanna Holmbäck

Förvaltningschef

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

johanna.holmback@larsmo.fi

044 78 7 7211

06 785 7211