Befolkningsstatistik

Människor utomhus vid Holm fritidsgård

Befolkningsutveckling 31.12

ÅrInvånarantal
19702 572
19803 110
19903 664
20004 111
20104 816
20205 534
20215 622
20225 732

Åldersstruktur 2022

0-14 år29,4 %
15-64 år56,0 %
65 år –14,6 %

Språklig fördelning 2022

Svenskspråkiga92,1 %
Finskspråkiga5,3 %
Övriga språk2,6 %

Källa: Statistikcentralen