Befolkningsstatistik

Människor utomhus vid Holm fritidsgård

Befolkningsutveckling 31.12

ÅrInvånarantal
19702 572
19803 110
19903 664
20004 111
20104 816
20205 534
20215 622
20225 732
20235 843

Åldersstruktur 2023

0-14 år29,4 %
15-64 år56,3 %
65 år –14,3 %

Språklig fördelning 2023

Svenskspråkiga91,5 %
Finskspråkiga5,2 %
Övriga språk3,3 %

Källa: Statistikcentralen