Grafisk profil

larsmo kommuns färger och logo

Den grafiska profilen beskriver hur kommunens logotyp, färger och typsnitt ska användas i vår kommunikation.

Målet med Larsmo kommuns grafiska profil är att ge en enhetlig och tydlig bild av den information som kommunens producerar.

Här kan du läsa vår grafiska manual med riktlinjer för vår visuella kommunikation.