Larsmo i sociala medier

ikoner för sociala medier på telefon

Vid sidan av webbsidan larsmo.fi kan du även följa Larsmo via sociala medier:

Facebook
Larsmo kommun
Köpmanholmen
Cronhjelmskolan
Larsmo kommunbibliotek

Instagram
Larsmo kommun
Bosund skola
Näs skola
Holm skola
Friluftsdaghemmet Skogsgläntan
Larsmo kommunbibliotek
Köpmanholmen
Larsmo kultur & fritid


Issuu
Larsmo kommun

Youtube (När-Tv)
Larsmo kommunfullmäktiges möten

Larsmo vinterkarneval 2019
Larsmo vinterkarneval 2017
Larsmo vinterkarneval 2012
Larsmo vinterkarneval 2011

Maria Peltomaa

Förvaltningssekreterare

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

maria.peltomaa@larsmo.fi

06 785 7204

Privat: Madeleine Englund-Svenlin

Avdelningssekreterare

Grundläggande utbildning, Kommunkansliet, Sektorn för barnpedagogik, Välfärdstjänster

madeleine.englund-svenlin@larsmo.fi

06 785 7 206