Allmänna verksamhetsbidrag

Solnedgång vid Larsmosjön på vintern

Bidraget beviljas av kommunstyrelsen i årsskiftet.  En fritt formulerad ansökan inlämnas senast inom september månad året innan för att kunna beaktas i budgeten. Ansökan bör motiveras och verksamhetsplan samt bokslut samt verksamhetsberättelse från föregående år inlämnas.

Johanna Holmbäck

Förvaltningschef

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

johanna.holmback@larsmo.fi

044 78 7 7211

06 785 7211