Ansökan om verksamhetsbidrag för ungdoms- och idrottsverksamhet

Föreningar verksamma i Larsmo kan ansöka om bidrag för fritidsverksamhet av sektionen för välfärdstjänster.

Förening(Obligatoriskt)
Ordförande(Obligatoriskt)
Adress
Dra filer hit eller
Max filstorlek: 1 GB.
    För att beviljas bidrag måste föreningen förbinda sig till att skicka representanter på en föreläsning som kommunen ordnar kring förebyggande arbete och hur vi som vuxna inom föreningsverksamheten ska agera om vi oroar oss för ett barn eller en ungdom inom verksamheten. Datum meddelas senare.
    Föreningen samtycker till att kommunens revisor får granska sökandens förvaltning och räkenskaper
    Föreningarna informeras härmed om att kommunen från och med ansökningsomgången 2025 kommer att efterfråga en jämställdhets- och likabehandlingsplan, vilket kan kräva en uppdatering av planen för att motverka mobbning och sexuella trakasserier. Kommunen kommer att ordna en workshop kring uppgörandet av den nya planen inför ansökningsomgången 2025.