Kultur-, idrottsstipendiater och FM-medaljörer samt Årets Larsmokraft

Årets Larsmokraft

I Larsmo kommuns strategi 2019-2035, som uppdaterats 2023, lyfts ett fungerade samarbete med föreningslivet och tredje sektorn upp. Vi har ett rikt föreningsliv i kommunen och många eldsjälar som gör en viktig insats för kommunen och kommuninvånarna.
Larsmo kommun vill lyfta fram de Larsmokrafter som finns och belöna dem med en utmärkelse.
I samband med att årets FM-medaljörer samt kultur- och idrottsstipendiaterna premieras delar sektionen för välfärdstjänster också ut en utmärkelse till årets Larsmokraft. Antalet som premieras kan variera från år till år.
Sektionen tar emot förslag på Larsmokrafter från allmänheten och föreningslivet och besluter vem som föräras utmärkelsen.

Kulturstipendiater

Vi delar ut 4 stipendier á 40 euro, ett per skola, till någon i åk 1-6 på förslag från skolorna i Larsmo.
Vi delar ut ett stipendium á 50 euro till en person i åk 7-9, på förslag från Cronhjelmskolan.
Ett stipendium á 100 euro delas ut till en person i åldern 16-20 år. Förslag till stipendiat begärs in från
allmänheten, Wava -institutet, kulturföreningar i kommunen samt Arbis.

Larsmo kulturstipendium utdelas till person som är aktiv, har gjort en insats, visat talang inom eller
visat intresse för något kulturellt område som t.ex. teater, dans, musik, film, foto, litteratur,
bildkonst, konsthantverk, textilkonst.

Idrottsstipendiater

Sektionen för välfärdstjänster delar också årligen ut idrottsstipendier till unga idrottare:

1 stipendium till en ungdom som representerar friidrott, orientering eller skidsport.
1 stipendium till en ungdom som representerar fotboll.
1 stipendium till en ungdom som representerar ishockey.
1 stipendium till en ungdom som representerar valfri idrottsgren

FM-medaljörer

Sektionen för välfärdstjänster premierar FM prestationer enligt principer fastställda av kommunstyrelsen. Idrottare uppvaktas från de fyllt 16 år för prestationer på FM-medaljnivå i olympiska grenar  + orientering. För att erhålla stipendiet bör man ha bott i Larsmo ett år (d.v.s. man bör ha flyttat till kommunen senast 31.12 året innan). Uppvaktningen av medaljörerna sker en gång per år i december genom att medaljörerna (också medaljörer i veteranklasserna) bjuds in till kommunen.
De som fyllt 16 år – seniornivå (ej veterannivå, grenar där veteranklassen börjar vid 30 år klassas som veterannivå) erhåller också en stipendiesumma. 

Uppgifter om FM-medaljörer

Här kan du lämna in uppgifter om FM-medaljörer 2023

Uppgifter om FM-medaljörer 2023(Obligatoriskt)
Adress