Ansökan om verksamhetsbidrag för kulturverksamhet för privatpersoner

Privata kulturutövare kan ansöka om bidrag för kulturverksamhet av sektionen för välfärdstjänster Bidragskriterier: För erhållande av bidrag förutsätts att mottagaren är aktiv kulturutövare. Bidraget ska användas till sådan verksamhet som främjar kulturverksamheten i Larsmo. För enskilda, privata studier för erhållande av behörighethöjande examen erhålls inte bidrag.

Namn(Obligatoriskt)
Adress
Dra filer hit eller
Max filstorlek: 1 GB.