Ansökan om verksamhetsbidrag för kulturverksamhet för föreningar

Föreningar verksamma i Larsmo kan ansöka om bidrag för kulturverksamhet av sektionen för välfärdstjänster. Bidragskriterier: För erhållande av bidrag förutsätts att mottagaren är aktiv kulturutövare samt deltar aktivt i olika kulturevenemang som ordnas i kommunens regi. Bidraget ska användas till sådan verksamhet som främjar kulturverksamheten i Larsmo. För enskilda, privata studier för erhållande av behörighethöjande examen erhålls inte bidrag. Till ansökan bör bifogas: Handlingsplan för förebyggande av mobbning och sexuella trakasserier

Förening(Obligatoriskt)
Ordförande(Obligatoriskt)
Kassör(Obligatoriskt)
Adress
Medlemsantal 1.1.2024(Obligatoriskt)
Dra filer hit eller
Max filstorlek: 1 GB.