Integrationsporten

ordet välkommen på många språk formar ett hjärta

Integrationsporten – infopunkt för invandrare

Integrationsporten är Jakobstadsnejdens gemensamma infopunkt och betjänar alla registrerade invandrare i Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo.

Integrationsporten finns i integrationsenhetens utrymmen i Jakobstad.

Infopunkten ger alla registrerade invandrare oberoende invandringsorsak information och handledning om det finländska samhället.