Servicelinjen VIP

Behöver du skjuts?

Är du utan bil eller vill du inte köra själv kan du anlita VIP-taxi i Larsmo.
Kommunen har avtal med Ann-Kristins Taxi som trafikerar 15 timmar / vecka (vardagar) i Larsmo och till Jakobstad.

Beställningarna görs på telefonnummer 0400 264049

Ring dagtid och helst före kl. 17.00 dagen innan resan!

Bilen kan även ta passagerare med rullstol.

Resan kostar 5 euro/tur och betalas direkt åt trafikanten.

Personer över 75 år eller funktionshindrade med låga inkomster kan ansöka om gratis biljetter via Larsmo kommun tel. 7857111.

Här kan du ladda ner ansökningsblanketten för gratis resor med VIP-taxi

Johanna Holmbäck

Förvaltningschef

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

johanna.holmback@larsmo.fi

044 78 7 7211

06 785 7211