Rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning

äldre kvinna och man vid en gunga

Kommunen har ett gemensamt råd för äldre och personer med funktionsnedsättning som utses av kommunstyrelsen och består av 5 medlemmar. Mandatperioden är 2 år.

Rådets uppgift är att bevaka äldres och personer med funktionsnedsättnings intressen i kommunala beslut. Rådet ska ges möjlighet att påverka planeringen, beredningen och uppföljningen inom olika kommunala verksamheter i frågor som är av betydelse för den äldre befolkningens och funktionsnedsattas välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service som den äldre och personer med funktionsnedsättning behöver.

Rådets sammansättning perioden 2023-2025

OrdinarieErsättare
Ulf Axell, ordf.Lennart Töyrä
Lina Käldström, viceordf.Eivor Finnäs
Barbro BångBernice Törnqvist
Agneta SandvikSaga Sundqvist
Curt BjörkskogKurt Nygård

Förvaltningschefen fungerar som rådets sekreterare.

Johanna Holmbäck

Förvaltningschef

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

johanna.holmback@larsmo.fi

044 78 7 7211

06 785 7211