Fonden för de äldre i Larsmo

Solnedgång vid vatten


Fondens ändamål är att öka trivseln bland de äldre genom att bevilja medel för olika typer av stöd- och servicetjänster och tillställningar som ordnas för de äldre i Larsmo.

Fonden bildades av de av Johan Öhman, Ida Stenvatten samt Edvin och Ellen Malmsten i tiden donerade medlen. Fonden förkovras genom räntor och dividender samt genom donationer från Larsmo kommun, övriga sammanslutningar eller privatpersoner och genom försäljning av minnesadresser.

Fonden förvaltas av kommunstyrelsen i Larsmo.

Kommunstyrelsen fastställer årligen ett belopp som äldrerådet i Larsmo kan använda för de äldres bästa.

Johanna Holmbäck

Förvaltningschef

Allmän förvaltning, Kommunkansliet

johanna.holmback@larsmo.fi

044 78 7 7211

06 785 7211